A Snapshot of Innovation, Successes & Next Steps - Smart Sustainable Plastics Packaging Challenge Workshop

Posted on Posted on 15 Jul 2022

Register for two SSPP events in Wales and Scotland on 6th and 7th September.

Wales

‘A snapshot of innovation, successes and next steps’, hosted by the Smart Sustainable Plastics Packaging Challenge, Innovate UK. This free event will be taking place in Wales on the 6th September 2022.

Innovate UK KTN is delighted to announce the first of the Smart Sustainable Plastic Packaging (SSPP) challenge ‘devolved administration’ events, with a focus on SSPP in Wales.

The event will:

  • Provide an overview of who we are (IUK/KTN) and the support we can provide to SSPP organisations.
  • Focus on delivering SSPP systems in Wales – discuss issues, identify hot topics and think about solutions, collaborations and funding opportunities.
  • Facilitate networking – meet other organisations and book 1:1 sessions with IUK/ KTN advisors.

Register here

 

Cadwch y Dyddiad am “Trosolwg o arloesi, llwyddiannau a’r camau nesaf, i’w chynnal gan Her Pecynnau Plastig Cynaladwyedd Clyfar, Innovate UK.

Bydd y digwyddiad i’w gynnal yng Nghymru ar 6fed o Medi 2022.

Mae Innovate UK KTN wrth ei fodd i gyhoeddi’r digwyddiad rhanbarthol cyntaf yng Nghymru yr Her Pecynnau Plastig Cynaladwyedd Clyfar (SSPP)

Bydd y digwyddiad yn:

  • Cynnig trosolwg o bwy ydym (IUK/KTN) a’r cymorth gallwn cynnig i sefydliadau SSPP.
  • focysu ar darparu systemau SSPP yng Nghymru – trafod materion, cydnabod pynciau pwysig a meddwl am datrysiadau a chydweithredai.
  • Hwyluso rhwydweithio – cwrdd a sefydliadau eraill a bwcio cyfarfodydd wyneb yn wyneb a’r ymgynghorwyr IUK/KTN.

 

 

Scotland

‘A snapshot of innovation, successes and next steps’, hosted by the Smart Sustainable Plastics Packaging Challenge, Innovate UK. This event will be taking place in Glasgow, Scotland on Wednesday 7th September 2022.

Innovate UK KTN is delighted to announce the second of the Smart Sustainable Plastic Packaging (SSPP) challenge devolved administration events, with a focus on SSPP in Scotland. The event will provide networking opportunities for potential collaborations and details of new funding opportunities.

Register here

Become
a Member
of UKCPN

Sign up for free to receive news, event alerts & funding opportunities.
Click here to sign up to UKCPN